Galerie

Consul itinerant la CAGLIARI – 16 – 19 iunie 2015


AnuntimÎn cadrul programului „Consul itinerant”, organizat de Ambasada României în Italia, în perioada 16 – 19 iunie 2015 , o echipa a Secţiei Consulare se va deplasa la Cagliari, sediul CGIL, Viale Monastir, nr. 15,  pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor romani din această localitate şi din împrejurimi.

Accesul se va face pe bază de programare prealabilă, obţinută de la Secţia Consulară a Ambasadei României la Roma, prin e-mail: roma.itinerant@gmail.com sau la  fax:0039/0651531151

Programul de lucru cu publicul:

marți- 16 iunie 2015 între orele 10.00-16.00

miercuri – 17 iunie 2015 între orele 10.00 – 16.00

joi- 18 iunie 2015 între orele 10.00 – 16.00 și

vineri- 19 iunie 2015 între orele 10.00- 13.00

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare, să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie.
SERVICII CONSULARE CARE POT FI EFECTUATE:

1. Procuri: persoana interesată va prezenta paşaportul sau cartea de identitate româneşti valabile, va cunoaşte datele de identificare ale persoanei pe care o împuterniceşte (nume, prenume, data şi locul naşterii, adresa, codul numeric personal, nr. documentului de identitate); taxa consulară – 60 Euro;

2. Procura pentru obţinerea cărţii de identitate româneşti: sunt necesare, în plus, 4 fotografii pe fond alb, mărimea 3/4 cm. ,având la bază o bandă albă de 7 mm;                    taxa consulară – 60 Euro;

3. Autentificarea de declaraţii pe propria răspundere: este necesar paşaportul sau cartea de identitate, romaneşti valabile; taxa consulară – 60 Euro;

4. Declaraţie de stare civilă (stato di famiglia)  – sunt necesare toate documentele de stare civilă româneşti, în original şi fotocopie (certificate de naştere, căsătorie, deces sau hotărâri de divorţ, dupa caz) şi paşaportul sau cartea de identitate românească; taxa consulară- 50 Euro;

NOTĂ: persoanele necăsătorite vor achita în plus taxa consulară pentru autentificarea unei declaraţii privind starea civilă, în valoare de 60 Euro;

5. La cererea persoanelor interesate, se pot procura din România următoarele documente:

A) Duplicate ale certificatelor de stare civilă din România (certificate de naștere, căsătorie, deces);

B) Certificatul de cazier judiciar;

TAXELE CONSULARE ÎNCASATE PENTRU OBȚINEREA DE DOCUMENTE DIN ROMÂNIA:

I) Obținerea unui duplicat al certificatelor de stare civilă româneşti – 50 euro;

II) Procurarea certifícatului de cazier judiciar – 35 euro;

III) Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau de cazier judiciar – 35 euro;

6. Efectuarea de traduceri de acte de stare civilă:este obligatorie prezentarea documentului pentru care se solicită traducerea în original;

taxa consulară:70 Euro, pentru fiecare pagină suplimentară – 30 euro;
7. Transcrierea certificatului de naştere italian – documente necesare:

 • Cerere de înscriere a certificatului de naștere în registrele de stare civilă românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație privitoare la domiciliul copilului (formularul se obține de la consulat);
 • Extrasul actului de naștere italian model internațional (plurilingue) eliberat în baza Convenției referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română sau extrasul actului de naștere italian care menționează părinții în limba italiană eliberat de ufficio anagrafe, legalizat cu apostila conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală (acesta se va traduce în limba română la consulat);
 • se recomandă extrasul actului de naștere model internațional (plurilingue) care trebuie prezentat în original + 2 copii;
 • Pentru copiii cu vârstă peste 6 luni – certificare din partea primăriei italiene – servizio anagrafe – prin care atestă data înregistrării nașterii în registrele de stare civilă italiene (legea italiană prevede un termen obligatoriu de înregistrare a nașterii de 10 zile);
 • Traducerea legalizată a certificatului de naștere (se poate face la consulat) – original + 1 copie;
 • Certificatele de naștere ale părinților – original + două copii;
 • Certificatul de casătorie românesc (pentru cei căsătoriți) – original + 2 copii;
 • Hotărârea de divorț românească (dacă unul dintre părinți este divorțat) cu mențiunea “definitivă și irevocabilă”- original + 2 copii;
 • Cărțile de identitate românești sau, în lipsa lor, pașapoartele părinților însoțite de o declarație pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii;

NOTE:

1) Dosarul poate fi depus de un singur părinte, cetățean român, care se va prezenta și la ridicarea certificatului de naștere. Se recomandă ridicarea certfificatului de naștere în termen de o săptămână de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de naștere, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.

2) NU este necesară prezența copilului la depunerea documentelor și nici la ridicarea certificatului;

3) Traducerea certificatului italian se poate realiza de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducătorului) sau la consulat, caz în care nu mai este necesară altă legalizare;

4) În cazul în care unul dintre părinți nu este cetățean român, certificatul de naștere al acestuia trebuie să fie tradus în limba româna;

5) Daca părinții sunt căsătoriți în străinătate, este obligatorie transcrierea/înscrierea căsătoriei în registrele de stare civila românesti înainte sau concomitent cu solicitarea înscrierii certificatului de naștere pentru minor.

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!

TAXELE CONSULARE ÎNCASATE PENTRU ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ITALIAN ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI:

 • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile italiene – cu prezentarea extrasului actului de naștere italian model internațional (plurilingue) sau extrasul actului de naștere italian în limba italiană cu traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România și legalizată deja de un notar public din România sau de alt oficiu consular al României – GRATUIT;
 • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civile româneşti, în termen de până la 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile italiene – cu prezentarea extrasului actului de naștere italian în limba italiană (altul decât modelul internaţional) – traducere efectuată la oficiul consular – înscrierea actului gratuit + 45 euro taxe pentru traducerea certificatului italian;
 • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile italiene – cu prezentarea extrasului actului de naștere italian model internațional (plurilingue) taxa 140 euro sau extrasul actului de naștere italian cu traducere efectuată la consulat– 170 euro;

8. Transcrierea certificatului de căsătorie italian – documente necesare:

 • Cerere de înscriere a certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație privitoare la numele purtat în căsătorie (formularul se obține de la consulat);
 • Declaraţie privind regimul matrimonial ales-pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 (formularul se obține de la consulat);
 • Extrasul actului de căsătorie italian model internațional (plurilingue) eliberat în baza Convenției referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română, sau extrasul actului de căsătorie italian în limba italiană eliberat de ufficio anagrafe, legalizat cu apostila conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală (acesta se va traduce în limba română la consulat);
 • se recomandă extrasul actului de căsătorie model internațional (plurilingue) care trebuie prezentat în original + 2 copii.
 • Certificatele de naștere ale soților. În cazul soțului italian extrasul actului de naștere prezentat trebuie să conțină numele şi prenumele părinților – original + două copii;
 • Dovada de încetare a căsătoriei anterioare (dacă este cazul: hotărârea de divorț cu mențiunea “definitivă și irevocabilă”, certificatul de naștere cu mențiunea de căsătorie și divorț, certificatul de divorț sau certificatul de căsătorie și de deces al fostului soț) – original + 2 copii;
 • Cărțile de identitate românești sau, în lipsa lor, pașapoartele însoțite de o declarație pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii;

NOTE:

1) La depunerea dosarului este obligatorie prezența la sediul Consulatului General a ambilor soți. Certificatul poate fi ridicat doar de unul dintre soți, cetățean român. Se recomandă ridicarea certfificatului de căsătorie în termen de o săptămână de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de căsătorie, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.

2) Traducerea certificatului italian se poate realiza de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducătorului) sau la consulat, caz în care nu mai este necesară altă legalizare;

3) În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean român, certificatul de naștere al acestuia trebuie să fie tradus în limba româna;

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!

TAXELE CONSULARE ÎNCASATE PENTRU ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE ITALIAN ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI

 • Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internațional (plurilingue) – 95 euro sau extrasului actului de căsătorie italian (altul decât modelul internaţional )- 125 euro ( taxa include traducerea efectuata la oficiul consular)
 • Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internațional (plurilingue)- 140 euro sau extrasului actului de căsătorie italian (altul decât modelul internaţional ) – 170 ( taxa include traducerea efectuata la oficiul consular)

9. NULLA OSTA AL MATRIMONIO, documente necesare:

 • paşaportul sau cartea de identitate românească, valabile;
 • cartea de identitate italiană pentru cetăţenii români rezidenţi în Italia,
 • certificatul de naştere ÎN ORIGINAL şi copie;
 • hotărârea de divorţ (dacă este cazul), definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie;
 • pentru cetatenii romani văduvi – certificat de căsătorie şi certificat de deces al soţului,
 • un document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii);
 • 180 euro taxa consulară;
 • a doua modalitate este ca solicitantul să prezinte un atestat de stare civilă eliberat de serviciul de stare civilă de la primaria de domiciliu din România şi certificatul de naştere apostilat, însoţit de traducerea în limba italiană, apostilată.Costul documentului este în această variantă  50 de euro.

10. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (ADULT)

 • documente de identitate româneşti expirate – paşaport sau carte de identitate, ÎN ORIGINAL şi copie,
 • în cazul în care paşaportul/cartea de identitate au fost furate, solicitantul trebuie să prezinte, ÎN ORIGINAL şi copie, raportul poliţiei sau al carabinierilor eliberat în urma declaraţiei de furt,
 • oricare alt document de identitate sau de stare civilă, eliberat de autorităţile române (carte de alegător, certificat de naştere/căsătorie, permis conducere auto, livret militar, diploma de studii cu fotografie, ÎN ORIGINAL şi copie)
 • taxa consulară: 65 euro;

11. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (MINOR)

Cererea privind eliberarea titlului de călătorie pentru minori se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal:

 • este obligatorie prezenţa minorului dacă a împlinit 14 ani; pentru minorul sub 14 ani, părinţii pot prezenta 2 fotografii tip paşaport;
 • certificatul de naştere românesc al copilului sau estratto di nascita italian (apostilat de prefectura locală) sau extrasul actului de naștere italian model internațional (plurilingue) din care să rezulte numele părinţilor, în original şi copie,
 • documentele de identitate româneşti valabile (paşaport/carte de identitate) ale părinţilor,înoriginal şi copie,
 • certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de deces, înoriginal şi copie (dacă este cazul),
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea titlului de călătorie pentru minorul de peste 14 ani.
 • taxa consulară: GRATUIT pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani!;
 • taxa consulară: 65 euro- pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani.

Este necesar să solicitaţi ca perioada de valabilitate de  30 de zile a titlului de călătorie să corespundă cu perioada în care intenţionaţi să vă deplasaţi în România.
12,PAŞAPOARTE

 1. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în România -ADULŢI- documente necesare:
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • în cazul FURTULUI paşaportului este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie italiene, TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE CĂTRE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT;
 • în cazul DISTRUGERII se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat;
 • în cazulPIERDERII se va completa o declaraţie la sediul oficiului consular;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL ;(pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi),
 • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL ( pentru cei divorţaţi),
 • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL (pentru cei văduvi);
 • taxa consulară este de 100 euro;

B. Paşaport pentru cetăţeni români MINORI în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România – documente necesare:

 • cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL ;
 • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
 • declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile vor fi autentificate la Secţia Consulară;
 • taxa consulară este de 100 euro;

C. Paşaport pentru MINORI sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România – documente necesare:

 • Cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL ;
 • taxa consulară este de 100 euro;

D. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia-ADULŢI- documente necesare:

 • permisul de şedere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria italiană, ÎN ORIGINAL sau
 • certificatul de rezidenţă eliberat de primăria locală, ÎN ORIGINAL;
 • cartea de identitate italiană, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
 • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL ;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • buletinul sau cărtea de identitate românească, ÎN ORIGINAL;
 • taxa consulară este de 100 euro;

NOTĂ:

În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

E. Paşaport pentru MINORII cetăţeni români cu domiciliul în Italia – documente necesare:

 • permisul de şedere sau atestatul de inscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria italiană al părinţilor, în care să fie inclus minorul, sau având ca titular minorul, ÎN ORIGINAL sau
 • certificatul de rezidenţă pe numele minorului, ÎN ORIGINAL;
 • cartea de identitate italiană, pentru minorii care au împlinit vârsta de 15 ani, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
 • hotărârea de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul (dacă este cazul);
 • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL ;
 • cărţile de identiate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor, ÎN ORIGINAL ;
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani;
 • Pentru minorul de peste 14 ani este necesară o declaraţie din care să rezulte că nu este posesor de carte de identitate românească, dacă este cazul;
 • taxa consulară este de 100 euro;

În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, părintele care are domiciliul în România va trebui să dea o declaraţie de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate.
IMPORTANT!

 • Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se depun personal. Prezenţa solicitanţiloreste obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice.
 • Se eliberează paşaport individual şi pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.
 • Paşapoartele electronice nu se efectuează în regim de urgenţă.
 • Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.
 • La cerere, paşapoartele pot fi remise către titulari prin serviciul de curierat rapid şi securizat, cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
 • Retragerea documentelor se efectuează la sediul secţiei consulare de luni până vineri între orele 9.00-10.00, fără programare, prezentând chitanţa şi un document românesc valabil.

Un comentariu la “Consul itinerant la CAGLIARI – 16 – 19 iunie 2015

 1. Da se face pe baza de programare nu iti răspunde nimeni si trebuie sa o iei cam cu o luna doua înainte ca sa fii sigur ca esti băgat in seama!!nu mai spun ca atunci când ajungi acolo te mai si freaca cum vor ei cu banii nostrii fiind si impertinenti 😆!!

Scrieti comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s